Bladmodeller i damask

Här ser man exempel på bladmodeller jag tillverkar.

Damaskstål från Damasteel.Småblad / smyckeblad

Exempel på blad i Damask 

ca 95 mm

Exempel på blad i Damask

ca 50 mm 

Exempel på blad i Damask 

ca 95 mm

Exempel på blad i RWL

ca 65 mm

Exempel på blad i Damask 

ca 75 mm